Projekt Ratusza i Płyty Rynku w Muszynie – I miejsce w konkursie

Projekt Ratusza i Płyty Rynku w Muszynie - I miejsce w konkursie

Centrum Terapii Osób Niepełnosprawnych w Kluczach

Centrum Terapii Osób Niepełnosprawnych w Kluczach

Centrum Terapii Osób Niepełnosprawnych w KluczachProjekt opracowany we współpracy z Biurem Projektowym San-Klim mgr inż. Mariusz Ciapała

Rewaloryzacja ruin Zamku w Nowym Sączu

Rewaloryzacja

Park kultury i dawnego rzemiosła w Muszynie – dom garncarza

Park Kultury i dawnego rzemiosła w MuszyniePark kultu

Cieplarka Krynica Zdrój – projekt rewitalizacji zabytkowego budynku przemysłowego przy Starych Łazienkach Mineralnych

Cieplarka Krynica Zdrój - projekt rewitalizacji zabytkowego budynku przemysłowego przy Starych Łazienkach Mineralnych

Projekt przebudowy Pałacu Młodzieży – Nowy Sącz, Rynek 14

Pałac Młodzieży

Projekt remontu elewacji i grafiki – ul. Narutowicza 6 Nowy Sącz

Centrum Kultury Lachowskiej w Podegrodziu

Centrum Kultury Lachowskiej w Podegrodziu

Projekt przebudowy Domu Kultury w Dąbrowie gm. Kłaj

Projekt przebudowy Domu Kultury w Dąbrowie

Projekt przebudowy w ZS Zawodowych w Grybowie

Termomodernizacja Szkoła Podstawowa nr 9

Termomodernizacja Szkoła Podstawowa nr 9

Projekt budynku Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Projekt Strefy Aktywności Gospodarczej – os. Nawojowa

Projekt Strefy Aktywności Gospodarczej - os. Nawojowa