Cieplarka Krynica Zdrój – projekt rewitalizacji zabytkowego budynku przemysłowego przy Starych Łazienkach Mineralnych

Cieplarka Krynica Zdrój – projekt rewitalizacji zabytkowego budynku przemysłowego przy Starych Łazienkach Mineralnych


Cieplarka Krynica Zdrój - projekt rewitalizacji zabytkowego budynku przemysłowego przy Starych Łazienkach Mineralnych
Rewitalizacja budynku


Cieplarka Krynica Zdrój – projekt rewitalizacji zabytkowego budynku przemysłowego przy Starych Łazienkach Mineralnych.
Przy budynku Starych Łazienek Mineralnych w 1926 roku został zlokalizowany stalowy zbiornik o wymiarach około 10m x 6m służący do gromadzenia wody pochodzącej z chłodzenia elektrociepłowni zasilającej budynki. W kolejnych latach zbiornik ten został obudowany budynkiem tzw. „Cieplarki”. Następnie dostosowano ten zbiornik do ogrzewania budynków zdrojowych przy użyciu pary wodnej. Projekt rewitalizacji budynku polegał na dostosowaniu do nowego systemu ogrzewania.
http://krynica_zdroj.fotopolska.eu/Krynica-Zdroj/b49720,Stare_Lazienki_Mineralne.html

Projekt zrealizowany we współpracy z Biuro Projektów San-Klim mgr inż. Mariusz Ciapała.