oferta

Budowa własnego domu stanowi uzewnętrznienie naszej osobowości
– w związku z tym indywidualne podejście do jego architektury i funkcji staje się niezbędne.

 

Oferujemy kompleksowe przygotowanie inwestycji budowlanej  – rozpoczynając od analizy lokalizacji poprzez przygotowanie koncepcji i projektów oraz wniosków do urzędów o wydanie decyzji administracyjnych.

OFERUJEMY WYKONANIE PROJEKTÓW:
-indywidualnych domów mieszkalnych
-wyjątkowych rezydencji
-budynków zabytkowych i konserwatorskich
-budynków usługowych i handlowych
-obiektów i hal przemysłowych

OFERUJEMY WYKONANIE PROJEKTÓW W ZAKRESIE:
– koncepcji funkcjonalno-przestrzennych rozkładu pomieszczeń
– koncepcji architektonicznych bryły budynku i wizualizacji
– projektów budowlanych
– projektów wykonawczych
– kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót budowlanych
– specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
– przygotowanie wniosku o warunki zabudowy dla inwestycji prywatnych
– przygotowanie wniosku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji publicznych
– analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
– inwentaryzacji architektonicznych
– ekspertyz stanu technicznego budynku
– ekspertyz wilgotnościowych i mykologicznych
– wyodrębnienia samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych
– projektów rewaloryzacji zabytków wraz z uzyskaniem decyzji konserwatorskich
– projekty docieplenia/termomodernizacji budynków
– zmiany sposobu użytkowania budynków i lokali