15/12/2012

oferta

Oferujemy kompleksowe przygotowanie inwestycji budowlanej  – rozpoczynając od analizy lokalizacji poprzez przygotowanie koncepcji i projektów oraz wniosków do urzędów o wydanie decyzji administracyjnych.

OFERUJEMY WYKONANIE:
– koncepcji funkcjonalno-przestrzennych rozkładu pomieszczeń
– koncepcji architektonicznych bryły budynku i wizualizacji
– projektów budowlanych
– projektów wykonawczych
– kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót budowlanych
– specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
– przygotowanie wniosku o warunki zabudowy dla inwestycji prywatnych
– przygotowanie wniosku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji publicznych
– analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
– inwentaryzacji architektonicznych
– ekspertyz stanu technicznego budynku
– ekspertyz wilgotnościowych i mykologicznych
– wyodrębnienia samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych
– projektów rewaloryzacji zabytków wraz z uzyskaniem decyzji konserwatorskich
– projekty docieplenia/termomodernizacji budynków
– zmiany sposobu użytkowania budynków i lokali