Centrum Kultury Lachowskiej w Podegrodziu

Centrum Kultury Lachowskiej w Podegrodziu


Centrum Kultury Lachowskiej w Podegrodziu

 


Centrum Kultury Lachowskiej w Podegrodziu

Projekt koncepcyjny rewitalizacji terenów przemysłowych i utworzenia centrum kultury i parku rekreacyjno – kulturowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Podegrodziu.
kultura w Podegrodziu
Lachowska Kraina
Pow. działki: 13 800m2
Prasa Sądeczanin.info
Prasa Sądeczanin.info
Prasa Dziennik Polski