Projekt Ratusza i Płyty Rynku w Muszynie – I miejsce w konkursieProjekt Ratusza i Płyty Rynku w Muszynie – I miejsce w konkursie


 


„Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny – Rynek”
Projekt Ratusza i Płyty Rynku w Muszynie – I miejsce w konkursie

Ulica Kościelna, Kity, Piłsudskiego to tereny o funkcji usługowo-handlowo-mieszkalnej z docelową dominacją usług i handlu w parterach budynku. Centrum miasta stanowi płyta Rynku – o funkcji administracyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej- reprezentacyjnej. Zaproponowany został rozdział poszczególnych stref ze względu na ich odmienne funkcje a w oparciu o główne osie widokowe, dominanty oraz specyfikę miejsca, jego historię i tradycję. Podkreślone zostały elementy ważne, ciekawe i nadające charakter miejsca. Funkcja handlu bezpośredniego otrzymała lokalizację przy ul. Kościelnej na terenie niezabudowanym, gdzie możliwe jest stworzenie wyjątkowego wnętrza urbanistycznego w oparciu o jednakową zabudowę małogabarytowych punktów handlowych nawiązujących charakterem do zabytkowej architektury miasta. Jako podkreślenie wejścia do strefy handlowej proponuje się zastosowanie bramy podcieniowej będącej nawiązaniem do historycznej muszyńskiej bramy przejezdnej.

NAWIERZCHNIA
Rynek otrzymał nową szatę poprzez wprowadzenie neutralnej nawierzchni, która stanowi tło dla architektury, detali, historii oraz zieleni. Nawierzchnia z naturalnego piaskowca z lokalnego wyrobiska w różnych formatach 60×60, 40×40, 30×30, 20×20, o różnych stopniach gładkości nie będzie stanowiła barier architektonicznych a może stać się dodatkowo księgą pamięci. Aby zachęcić turystów oraz mieszkańców Muszyny do zapoznania się z historią miasta proponuje się wycięcie laserowe (w niektórych płytach piaskowca) tekstów z rysem historycznym, legendami.
Ścieżka prowadząca do zamku- korytarz podziemny zyskał nawierzchnię brukową w celu wyróżnienia go na tle innych elementów.
Proponuje się zastosowanie kostki brukowej jako uzupełnień przy istniejących budynkach, jako obrzeży i podkreśleń elementów ważnych.

RUINY/RATUSZ
Proponuje się odtworzenie ścian piwnic zabytkowego ratusza. Aby podkreślić ich rangę historyczną zaproponowano zejście schodami zewnętrznymi, które stanowią „otwarcie” na część piwnic i pozostałości baszty. Budynek Ratusza stanowi otulenie ruin. Charakterem nawiązuje do budynków ratuszowych znajdujących się po słowackiej granicy. Pozbawiony zbędnego detalu, z tradycyjnym podziałem okien otrzymał reprezentacyjny charakter dzięki wieży z herbem miasta. Zamiast tradycyjnego dachu zaproponowany został stropodach który będzie mógł pełnić funkcję tarasu widokowego na wszystkie strony Muszyny.

ZIELEŃ
Zaprojektowany podział stref stworzył potrzebę korekty istniejących skwerów. Istniejące drzewa zostały włączone w koncepcję. Proponuje się utworzenie parterów zielonych które mogą dać wrażenie czystości formy, ładu przestrzennego, a wypełnione kwiatami sezonowymi nadać walorów zapachowych i wzrokowych. Zaprojektowany podział zieleni podkreśla elementy historyczne. Zielone partery tworzą całoroczne zielone wnętrza.

PIERZEJE
Proponuje się przywrócenie/nadanie pierzejom historycznego wyglądu poprzez zmianę kolorystyki, dodanie/przywrócenie detalu architektonicznego, odbudowę cokołów, przywrócenie elementów drewnianych. Dla budynku domu handlowego, stanowiącego najbardziej wyrazisty i odbiegający od estetyki rynku, istnieje możliwość zaprojektowania nowej elewacji, nawiązującej do charakteru kamienic rynkowych.

Gazeta Krakowska 27-03-2018